Discussion:
Achtervang
(te oud om op te antwoorden)
Ernie Ramaker
2004-08-13 14:07:10 UTC
Permalink
Raw Message
Is "achtervang" een woord?

In een tekst die ik aan het corrigeren ben wordt dat woord gebruikt voor
een instantie met een soort vangnetfunctie ("X was als achtervang
verantwoordelijk voor ..."). Van Dale kent alleen het woord
"achtervanger": persoon of instantie die noodhulp biedt. Zelf ken ik
beide woorden niet.

"Achtervang" heeft wel meer Googlehits dan "achtervanger". Ik vraag me
af hoe algemeen bekend het is.
Rob Bishoff
2004-08-13 14:20:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ernie Ramaker
Is "achtervang" een woord?
In een tekst die ik aan het corrigeren ben wordt dat woord gebruikt voor
een instantie met een soort vangnetfunctie ("X was als achtervang
verantwoordelijk voor ..."). Van Dale kent alleen het woord
"achtervanger": persoon of instantie die noodhulp biedt. Zelf ken ik
beide woorden niet.
"Achtervang" heeft wel meer Googlehits dan "achtervanger". Ik vraag me
af hoe algemeen bekend het is.
Mijn Van Dale, alweer twaalf jaar oud, kent alleen maar de achtervanger
die bij het honkbal een soort vangnetfunctie vervult.

En in het WNT zag ik zowel een voorvang als een achtervang, maar dat
schijnen onderdelen van een koe te zijn, als ik het goed begrijp:

— Vanggreep (I, I, 9). || De vang, het zij voor- of achtervang, wordt
dus genaamd, om dat den Boer of vetweider, de quabben der liezen, van
den buik, of ook die des kossems, als het ware, in de hand vangt,
ondertast of grijpt, waarom het elders ook de vanggreep heet, BERKHEY,
N. H. 5, 101 [1805].

Rob
Marcel Deurzen
2004-08-13 14:39:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ernie Ramaker
Is "achtervang" een woord?
In een tekst die ik aan het corrigeren ben wordt dat woord gebruikt voor
een instantie met een soort vangnetfunctie ("X was als achtervang
verantwoordelijk voor ..."). Van Dale kent alleen het woord
"achtervanger": persoon of instantie die noodhulp biedt. Zelf ken ik
beide woorden niet.
"Achtervang" heeft wel meer Googlehits dan "achtervanger". Ik vraag me
af hoe algemeen bekend het is.
Toevallig hoorde ik het woord een weekje of zo geleden van iemand die
toch al een heel ingewikkeld agogenjargon bezigde. Ik vroeg prompt wat
het betekende, maar die informatie kreeg mijn armzalige brein niet
verhapstukt. (Of lag dat aan de manier waarop hij het probeerde te
verklaren?)

Anyway:
http://www.nizw.nl/thesaurus/00000447.htm
"achtervang
Uitleg: zorgfunctie die een aantal orthopedagogische behandelinstituten
vanuit de overheid hebben gekregen om decentrale opvang van licht
verstandelijk gehandicapte jongeren (12 - 21 jaar) met
gedragsmoeilijkheden te regelen
Meer algemene term: gehandicaptenzorg - zorgfuncties

In een andere dan de zorgsector betekent 'achtervang' misschien weer
iets helemaal anders. Het lijkt me een gedroomd buzzwoord.

In ieder geval moet 'achtervang' wel iets heel belangrijks zijn,
want het Waarborgfonds Sociale Woningbouw doet er iets mee waarbij
waanzinnig veel gemeenten betrokken zijn via achtervangovereenkomsten
waarin achtervangposities worden ingenomen over maar liefst drie
verschillende soorten achtervang, te weten ongelimiteerde achtervang,
gelimiteerde achtervang en achtervang per project.

Is je nu duidelijk wat 'achtervang' precies is?
Mij niet.
En de rest van de tekst op de website is ook al geen hulp:

http://www.wsw.nl/nederlands/werkwijze/achtervang/achtervang-gem/index.html

Marcel D.
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
Aeneas
2004-08-13 15:14:13 UTC
Permalink
Raw Message
On Fri, 13 Aug 2004 16:07:10 +0200, Ernie Ramaker
Post by Ernie Ramaker
Is "achtervang" een woord?
In een tekst die ik aan het corrigeren ben wordt dat woord gebruikt voor
een instantie met een soort vangnetfunctie ("X was als achtervang
verantwoordelijk voor ..."). Van Dale kent alleen het woord
"achtervanger": persoon of instantie die noodhulp biedt. Zelf ken ik
beide woorden niet.
"Achtervang" heeft wel meer Googlehits dan "achtervanger". Ik vraag me
af hoe algemeen bekend het is.
Binnen het ambtenarenjargon zie ik woord met enige regelmaat. Ik moet
zelfs toegeven het zelf ook wel eens te gebruiken. De betekenis is dan
iemand die bij aanwezigheid van de eerstverantwoordelijke de taken
waarneemt. De vervanger dus. Ik heb geen idee waar het woord vandaan
komt en echt mooi is het overigens ook niet.

Ik kan me overigens voorstellen dat het een slecht vertaalde
honkbalterm (catcher) is.
Ruud Harmsen
2004-08-13 15:58:42 UTC
Permalink
Raw Message
Fri, 13 Aug 2004 17:14:13 +0200: Aeneas
Post by Aeneas
Binnen het ambtenarenjargon zie ik woord met enige regelmaat. Ik moet
zelfs toegeven het zelf ook wel eens te gebruiken. De betekenis is dan
iemand die bij aanwezigheid van de eerstverantwoordelijke de taken
waarneemt.
Een back-up dus. Zeg dat dan!
Post by Aeneas
De vervanger dus.
O ja, Nederlands, dat is ook een taal.
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com
Piet Beertema
2004-08-13 17:47:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ruud Harmsen
De betekenis is dan iemand die bij aanwezigheid van de eerstverant-
woordelijke de taken waarneemt.
Een back-up dus. Zeg dat dan!
:-)

In de medische industrie kent men het woord "achterwacht". Volgens VDHD
"iemand die een arts bij het uitoefenen van zijn beroep ondersteunt en
bepaalde taken waarneemt", maar bij de medicinalisten in mijn omgeving
alleen in gebruik als "oproepbaar zijn voor noodgevallen" (bijv. kunnen
slapen, maar wel met de pieper naast je oor), wat dan veel dichter komt
bij wat kennelijk wordt bedoeld met "achtervang". Maar het is dan toch
echt iets anders dan back-up.

-p
Christa
2004-08-13 16:09:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Aeneas
Binnen het ambtenarenjargon zie ik woord met enige regelmaat.
<knik>
Ik ook.
Post by Aeneas
Ik moet
zelfs toegeven het zelf ook wel eens te gebruiken. De betekenis is dan
iemand die bij aanwezigheid van de eerstverantwoordelijke de taken
afwezigheid.
Post by Aeneas
waarneemt. De vervanger dus. Ik heb geen idee waar het woord vandaan
komt en echt mooi is het overigens ook niet.
"Heb je voor achtervang gezorgd"
"Ja, ik heb een testamentje gemaild"
--
Toch is 'r kauw jonger
Ruud Harmsen
2004-08-13 15:55:10 UTC
Permalink
Raw Message
Fri, 13 Aug 2004 16:07:10 +0200: Ernie Ramaker
Post by Ernie Ramaker
Is "achtervang" een woord?
Ik ken net als VD alleen 'achtervanger'. Van softbal en dergelijke
honkbalachtige spelletjes.
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com
Ernie Ramaker
2004-08-13 18:13:17 UTC
Permalink
Raw Message
In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.
Michel Martens
2004-08-13 19:53:47 UTC
Permalink
Raw Message
Ernie Ramaker schreef op Fri, 13 Aug 2004 20:13:17 +0200 in de
nieuwsgroep nl.taal
Post by Ernie Ramaker
In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.
Nieuwsgroepenleesbehoeftigen.
Computeraanenuitzetmaniakken.
Olympischespelenkijkverslaafden.
Warmwaterdenkuitvinders.
Zonsverduisteringsglaasjesberokers.
Valsenotenliedereninzetters.

U.v.a.

(Und viele andere.)
Rein
2004-08-13 22:26:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ernie Ramaker
In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.
[...]
Zonsverduisteringsglaasjesberokers. [...]
Waarom zou je glaasjes die de zon al verduisteren nog eens
beroken (ik zou trouwens 'beroeten' gebruikt hebben)?
--
<
Ruud Harmsen
2004-08-13 20:43:47 UTC
Permalink
Raw Message
Fri, 13 Aug 2004 20:13:17 +0200: Ernie Ramaker
Post by Ernie Ramaker
In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.
Ik benijd je. Not.
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com
Aeneas
2004-08-14 10:32:12 UTC
Permalink
Raw Message
On Fri, 13 Aug 2004 20:13:17 +0200, Ernie Ramaker
Post by Ernie Ramaker
In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.
Dat is in mijn vak een standaardwoord... en nog een waardevol
exemplaar ook
Kees de Graaf
2004-08-14 19:15:31 UTC
Permalink
Raw Message
Ernie Ramaker <***@nordom.nl> writes:

| Ernie Ramaker:
|
| > In een tekst die ik aan het corrigeren ben ...
|
| Nog een prachtig woord geleerd: verhuisgeneigden.

Lillek woord, ik stem voor verhuiswilligen.
(Lillek is plat Dors voor lelijk).
MTL
2004-08-17 13:54:41 UTC
Permalink
Raw Message
"Kees de Graaf" <***@WEGazu.nl> meldde hier:

[...]
Post by Kees de Graaf
Lillek woord, ik stem voor verhuiswilligen.
(Lillek is plat Dors voor lelijk).
Ook Antwaarps.
Maar daar zeggen ze meestal 'mottig'.

MTL
Michel Martens
2004-08-17 19:19:51 UTC
Permalink
Raw Message
MTL schreef op Tue, 17 Aug 2004 15:54:41 +0200 in de nieuwsgroep
nl.taal
Post by MTL
[...]
Post by Kees de Graaf
Lillek woord, ik stem voor verhuiswilligen.
(Lillek is plat Dors voor lelijk).
Ook Antwaarps.
Maar daar zeggen ze meestal 'mottig'.
'Mottig' zou wel eens een overblijfsel kunnen zijn van het
Middelnederlands waar 'motte' zeug betekende maar ook hoer. Het
werkwoord 'motten' betekende dan weer rotten. Weiland vermeldt
'mottig' met als betekenis vuil, morsig, lelijk. Eeen 'mothuis' of een
'motkas' was dan weer een hoerenkot.

Het is trouwens niet zo dat in het Antwerps het woord 'lelijk' meestal
vervangen wordt door 'mottig'. 'Zich mottig voelen' bestaat ook en
betekent 'zich niet lekker voelen'.
--
Michel.
Ruud Harmsen
2004-08-17 21:34:03 UTC
Permalink
Raw Message
Tue, 17 Aug 2004 21:19:51 +0200: Michel Martens
Post by Michel Martens
'Mottig' zou wel eens een overblijfsel kunnen zijn van het
Middelnederlands waar 'motte' zeug betekende maar ook hoer.
Verwant met Duits "Nutte"? Andere nasaal weliswaar ...
--
Ruud Harmsen - http://rudhar.com
MTL
2004-08-19 16:39:40 UTC
Permalink
Raw Message
"Michel Martens" <***@yahoo.com> meldde hier:

[...]
Post by Michel Martens
'Mottig' zou wel eens een overblijfsel kunnen zijn van het
Middelnederlands waar 'motte' zeug betekende maar ook hoer. Het
werkwoord 'motten' betekende dan weer rotten. Weiland vermeldt
'mottig' met als betekenis vuil, morsig, lelijk. Eeen 'mothuis' of een
'motkas' was dan weer een hoerenkot.
Het is trouwens niet zo dat in het Antwerps het woord 'lelijk' meestal
vervangen wordt door 'mottig'. 'Zich mottig voelen' bestaat ook en
betekent 'zich niet lekker voelen'.
OTG (oma's taalgebruik) doemt weer op in mijn geest: "Ik sla
je mottig!" was zowat haar ergste dreigement.
Dat voornemen is echter nooit echt uitgevoerd.

MTL

Kees de Graaf
2004-08-14 18:55:54 UTC
Permalink
Raw Message
Ernie Ramaker <***@nordom.nl> writes:

| Is "achtervang" een woord?
|
| In een tekst die ik aan het corrigeren ben wordt dat woord gebruikt voor
| een instantie met een soort vangnetfunctie ("X was als achtervang
| verantwoordelijk voor ..."). Van Dale kent alleen het woord
| "achtervanger": persoon of instantie die noodhulp biedt. Zelf ken ik
| beide woorden niet.
|
| "Achtervang" heeft wel meer Googlehits dan "achtervanger". Ik vraag me
| af hoe algemeen bekend het is.

Heel bekend in management kringen. Ik ben adviseur van de Raad van
Bestuur bij het bedrijf waar ik werk, en moet soms even achtervangen.
Dat wil veelal zeggen dat ze snel de PR-afdeling wat hebben laten
roepen, en dat ik daar dan een, later te publiceren, onderbouwing
voor moet bedenken en formuleren.

Over het algemeen schrijf ik dan dingen op waar ik het zelf absoluut
niet mee eens ben. ;) (Maar ja, ik zit wel tege me pesjoen an).

In dat proces word ik dan om de haverstee opgebeld: "Zeg, de Graaf,
beste kerel, heb je die achtervang al klaar? Ik wor suf gebeld door
die klerelijers".
Guido Reijnders
2004-08-15 08:31:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kees de Graaf
Heel bekend in management kringen. Ik ben adviseur van de Raad van
Bestuur bij het bedrijf waar ik werk, en moet soms even achtervangen.
Dat wil veelal zeggen dat ze snel de PR-afdeling wat hebben laten
roepen, en dat ik daar dan een, later te publiceren, onderbouwing
voor moet bedenken en formuleren.
Over het algemeen schrijf ik dan dingen op waar ik het zelf absoluut
niet mee eens ben. ;) (Maar ja, ik zit wel tege me pesjoen an).
In dat proces word ik dan om de haverstee opgebeld: "Zeg, de Graaf,
beste kerel, heb je die achtervang al klaar? Ik wor suf gebeld door
die klerelijers".
Hou vol! Als ze dit lezen word je misschien wel vervroegd met pensioen
gestuurd. :-)

Guido
Loekie Ratelkous
2004-08-15 13:41:06 UTC
Permalink
Raw Message
Look what Guido Reijnders quoted and/or typed
Post by Guido Reijnders
Post by Kees de Graaf
Heel bekend in management kringen. Ik ben adviseur van de Raad van
Bestuur bij het bedrijf waar ik werk, en moet soms even achtervangen.
Dat wil veelal zeggen dat ze snel de PR-afdeling wat hebben laten
roepen, en dat ik daar dan een, later te publiceren, onderbouwing
voor moet bedenken en formuleren.
Over het algemeen schrijf ik dan dingen op waar ik het zelf absoluut
niet mee eens ben. ;) (Maar ja, ik zit wel tege me pesjoen an).
In dat proces word ik dan om de haverstee opgebeld: "Zeg, de Graaf,
beste kerel, heb je die achtervang al klaar? Ik wor suf gebeld door
die klerelijers".
Hou vol! Als ze dit lezen word je misschien wel vervroegd met pensioen
gestuurd. :-)
Waarom? Die klerelijers staan netjes in het citaat van de over hem gestelden!
--
Loek
Guido Reijnders
2004-08-15 13:46:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Loekie Ratelkous
Look what Guido Reijnders quoted and/or typed
Post by Guido Reijnders
Post by Kees de Graaf
In dat proces word ik dan om de haverstee opgebeld: "Zeg, de Graaf,
beste kerel, heb je die achtervang al klaar? Ik wor suf gebeld door
die klerelijers".
Hou vol! Als ze dit lezen word je misschien wel vervroegd met pensioen
gestuurd. :-)
Waarom? Die klerelijers staan netjes in het citaat van de over hem gestelden!
Verhip ja. Ik las die laatste zin buiten het citaat, wat een heel andere
draai aan Kees' verhaal geeft.

Guido
botsing
2004-08-16 10:51:26 UTC
Permalink
Raw Message
ik ken achtervanger uit de winkelinrichting. Het is een speciaal
aangebrachte opstaande rand aan de achterkant van een schap die moet
voorkomen dat een klant of een vulfeut je handel naar achteren duwt en
nagenoeg onbereikbaar tussen twee stellingen doet belanden.
Loading...