(te oud om op te antwoorden)
Onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen
The Boss
2010-07-07 17:30:41 UTC
Post by Nieckq
Post by The Boss
Post by Nieckq
Post by Ruud Harmsen
Mon, 5 Jul 2010 05:33:11 -0700 (PDT): The Boss
[Over "als kind zijnde"]
Post by The Boss
Post by Nieckq
Maar liefst 237.000 googletjes. Waarvan 183.000 in .nl .
Post by Ruud Harmsen
Het is niet fout.
Inderdaad. Het is ingeburgerd in NL.
Ik hoop dat je meer verstand van (ver)talen hebt dan van
(Google)statistiek.
Ik baseer mijn stelling niet alleen op Google.
Ik heb anders tot nog toe geen andere argumenten gezien.
En ik meen aannemelijk gemaakt te hebben dat je Google-argument niet
deugt.
Post by Nieckq
Maar ook op taalbeheersing, algemene ontwikkeling, gezond verstand,
persoonlijk taalgevoel, beroepservaring, lektuur, media enz.
Tja, tegen dit soort spijkerharde argumenten ben ik natuurlijk niet
opgewassen.
Mijn taalbeheersing is namelijk allerbelabberdst, mijn algemene
ontwikkeling sterk achtergebleven. Veel verstand heb ik niet, laat
staan gezond, en gevoel ontbreekt het me ook grotendeels aan, dus ook
taal-<...>.
Post by Nieckq
Typerend dat je het ook met Ruud Harmsen oneens bent in dezen.
Wat is daar typerend aan dan?
Of probeer je je alleen te verschuilen achter een (mogelijke)
medestander?
Post by Nieckq
[...]
Post by The Boss
Nee, als vrouw zijnde is een contaminatie. Bij een contaminatie worden
twee woorden of uitdrukkingen met een verwante betekenis verhaspeld.
Klopt./
O, nu ineens wel?
Overigens kwoot je slecht, want bovenstaande heb ik niet zelf gesteld,
maar gequote van een van de gegeven taallinks.
Post by Nieckq
/ En "peis en vree" is een pleonasme.
Ja, en?
(nou ja, eigenlijk een tautologie, maar dat schenk ik je)
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/664/
Post by Nieckq
Maar dat neemt niet weg dat het een geijkte uitdrukking is in het AN.
Als je met "geijkte" bedoelt dat de zegswijze een soort versteende
uitdrukking is die een eigen leven is gaan leiden: ja.
Post by Nieckq
Hetzelfde geldt voor "als kind zijnde".
Daar zou ik dan toch graag bronnen voor willen zien, alvorens dat zo
maar aan te nemen.
"pais en vree" (of "peis aan vree") is een uitdrukking, waarbij je
niet zomaar een van de delen kunt weglaten zonder de betekenis danig
te veranderen.
De uitdrukking heeft een eigen betekenis die wel een relatie heeft
met, maar niet gelijk is aan die van de losse woorden (die je ook
zelden of nooit los zult tegenkomen).
Dat is met "als kind zijnde" duidelijk niet het geval.
Het is dan ook geen staande/versteende/geijkte uitdrukking, maar
gewoon een contaminatie.
Post by Nieckq
Misschien als fout begonnen, maar nu algemeen Algemeen Nederlands.
Ik heb je geloof ik al genoeg taalbronnen gegeven die laten zien dat
dat niet het geval is.
Jij hebt daartegenover nog weinig tot niets overtuigends kunnen
inbrengen.

--
Jeroen
Nieckq
2010-07-07 17:31:53 UTC
Post by BartV
Post by Nieckq
Misschien als fout begonnen, maar nu algemeen Algemeen Nederlands.
Dus je had net zo goed kunnen schrijven "als fout zijnde begonnen".
Maar er was toch nog een stukje taalgevoel dat je daarvan weerhield.
Goed zo! Er is nog hoop. ;-)
Een hele hoop, zelfs.
Die Teutonen gaan we onversaagd van het veld vegen!

Wat was de vraag ook al[ ]weer?

Nieckq
Nieckq
2010-07-07 17:44:24 UTC
[...]
Post by The Boss
Post by Nieckq
Ik baseer mijn stelling niet alleen op Google.
Ik heb anders tot nog toe geen andere argumenten gezien.
Taalgevoel, steun van één andere nl.taler en tienduizenden
internetters. Enz.
Post by The Boss
En ik meen aannemelijk gemaakt te hebben dat je Google-argument niet
deugt.
Als één van de argumenten vind ik Google in dezen best deugdelijk.
Post by The Boss
Post by Nieckq
Maar ook op taalbeheersing, algemene ontwikkeling, gezond verstand,
persoonlijk taalgevoel, beroepservaring, lektuur, media enz.
Tja, tegen dit soort spijkerharde argumenten ben ik natuurlijk niet
opgewassen.
Dacht ik het niet.
Post by The Boss
Mijn taalbeheersing is namelijk allerbelabberdst, mijn algemene
ontwikkeling sterk achtergebleven. Veel verstand heb ik niet, laat
staan gezond, en gevoel ontbreekt het me ook grotendeels aan, dus ook
taal-<...>.
Gelukkig is er vanavond weer voetbal.
Post by The Boss
Post by Nieckq
Typerend dat je het ook met Ruud Harmsen oneens bent in dezen.
Wat is daar typerend aan dan?
Nou, 1 + 1 = 2. Democratische meerderheid.
Post by The Boss
Of probeer je je alleen te verschuilen achter een (mogelijke)
medestander?
Achter Ruuds brede schouders is het veilig toeven.
Post by The Boss
Post by Nieckq
Post by The Boss
Nee, als vrouw zijnde is een contaminatie. Bij een contaminatie worden
twee woorden of uitdrukkingen met een verwante betekenis verhaspeld.
Klopt./
O, nu ineens wel?
"als kind zijnde" is ook een contaminatie, maar inmiddels ingeburgerd.
Post by The Boss
Overigens kwoot je slecht, want bovenstaande heb ik niet zelf gesteld,
maar gequote van een van de gegeven taallinks.
Post by Nieckq
/ En "peis en vree" is een pleonasme.
Ja, en?
Als fout begonnen, als wending gewonnen. ;-)
Post by The Boss
(nou ja, eigenlijk een tautologie, maar dat schenk ik je)
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/664/
Post by Nieckq
Maar dat neemt niet weg dat het een geijkte uitdrukking is in het AN.
Als je met "geijkte" bedoelt dat de zegswijze een soort versteende
uitdrukking is die een eigen leven is gaan leiden: ja.
Ja.
Post by The Boss
Post by Nieckq
Hetzelfde geldt voor "als kind zijnde".
Daar zou ik dan toch graag bronnen voor willen zien, alvorens dat zo
maar aan te nemen.
Googletjes genoeg.
Post by The Boss
"pais en vree" (of "peis aan vree") is een uitdrukking, waarbij je
niet zomaar een van de delen kunt weglaten zonder de betekenis danig
te veranderen.
Klopt.
Post by The Boss
De uitdrukking heeft een eigen betekenis die wel een relatie heeft
met, maar niet gelijk is aan die van de losse woorden (die je ook
zelden of nooit los zult tegenkomen).
Koek en ei.
Post by The Boss
Dat is met "als kind zijnde" duidelijk niet het geval.
Ja, "als kind" kan ook.
Post by The Boss
Het is dan ook geen staande/versteende/geijkte uitdrukking, maar
gewoon een contaminatie.
Juist. Maar inmiddels desalniettemin algemeen beschaafd Nederlands.
Net als "van nul en generlei waarde" en "voor eens en altijd".
Post by The Boss
Post by Nieckq
Misschien als fout begonnen, maar nu algemeen Algemeen Nederlands.
Ik heb je geloof ik al genoeg taalbronnen gegeven die laten zien dat
dat niet het geval is.
Jij hebt daartegenover nog weinig tot niets overtuigends kunnen
inbrengen.
Woorden & wendingen zijn er nu eenmaal. Je kunt ze ontleden
en de oorsprong ervan nagaan. Maar als ze in NL op grote schaal worden
gebruikt, is het vaak goed Nederlands.
Zo is de uitspraak "koep" voor "coup" ook bespottelijk, maar het is
nu blijkbaar zo.

Nieckq
The Boss
2010-07-07 17:46:08 UTC
Post by Nieckq
Sorry voor het ontbreken van groterdantekens tot
==================================================
...
Post by Nieckq
Post by Peter Smulders
Post by Ruud Harmsen
Post by flin
Post by Ruud Harmsen
Wed, 7 Jul 2010 00:45:12 +0200: "The Boss"
Post by The Boss
Post by Nieckq
Inderdaad. Het is ingeburgerd in NL.
Ik hoop dat je meer verstand van (ver)talen hebt dan van (Google)statistiek.
Hij vertaalt niet. Hij tolkt. Heel ander vak. Er zijn mensen
die beide doen, maar de meesten niet.
Een tolk herhaalt dingen in dezelfde taal. Dat wist ik niet.
Waar slaat dit nou op? Ik heb echt geen idee wat je bedoelt.
ik wel. het is de absurde consequentie van de stelling dat een
tolk niet vertaalt.
Mee eens.
Even absurd is het om de beroepsvaardigheden van een tolk
in het geding te brengen omdat dezelve "als kind zijnde"
gebruikt, daarop wordt aangesproken en wijst op Google-
materiaal. Wat hier dus allemaal "geruisloos" gebeurt.
Nieckq
==============================================================
Post by Nieckq
Wel GVD!
IK heb het begrip 'tolk' niet in deze discussie ingebracht, noch de
beroepsvaardigheden van wie dan ook!
Noem ik jouw naam dan?
Nee, maar zoals je hieronder expliciet schrijft, verwees je naar een
uitspraak van mij.
Post by Nieckq
Post by Nieckq
Je impliciete beschuldiging aan mijn adres slaat werkelijk als een
tang op een varken.
"Ik hoop dat je meer verstand van (ver)talen hebt dan van
(Google)statistiek."
Deze uitspraak van mij dus, die gevolgd werd door een stuk waarin ik
louter inging op je m.i. foutieve manier van interpreteren van Google.
Ik heb dus met geen woord gerept over jouw beroepskwaliteiten, en heb
die ook niet "absurd in het geding gebracht".
Post by Nieckq
Wie de schoen past, trekke hem aan.
Leg maar eens uit in hoeverre die uitdrukking hier (op mij) van
toepassing is.
Anders graag een excuus voor je beschuldiging van "absurditeit".

--
Jeroen
Nieckq
2010-07-07 17:56:59 UTC
"The Boss" meldde:
[...]
Post by The Boss
Post by Nieckq
"Ik hoop dat je meer verstand van (ver)talen hebt dan van
(Google)statistiek."
Deze uitspraak van mij dus, die gevolgd werd door een stuk waarin ik
louter inging op je m.i. foutieve manier van interpreteren van Google.
Ik interpreteerde Google niet, ik refereerde eraan.
Post by The Boss
Ik heb dus met geen woord gerept over jouw beroepskwaliteiten,
Je "hoop(t) dat ik meer verstand heb(t) van (ver)talen
dan van (Googlestatistiek)"

Ik weet dat wel zeker.

[...]

Ik blijf het absurd vinden om ineens mijn beroepssfeer
te betrekken in een discussie omdat ik google op
"als kind zijnde".

Nieckq
Nieckq
2010-07-07 19:20:46 UTC
[Over "als kind zijnde"]
Post by The Boss
Het is dan ook geen staande/versteende/geijkte uitdrukking, maar
gewoon een contaminatie.
Evenzeer als "het klopt als een bus" een contaminatie is
van "het klopt (als een zwerende vinger)" en "het sluit als een bus".

In de taalkunde zijn "contaminatie" en "(staande) uitdrukking"
geen antoniemen.

M.a.w. een uit een stijlfout voortgekomen gezegde is nog geen taalfout.

Nieckq
BartV
2010-07-07 19:39:53 UTC
Post by Nieckq
[Over "als kind zijnde"]
Post by The Boss
Het is dan ook geen staande/versteende/geijkte uitdrukking, maar
gewoon een contaminatie.
Evenzeer als "het klopt als een bus" een contaminatie is
van "het klopt (als een zwerende vinger)" en "het sluit als een bus".
In de taalkunde zijn "contaminatie" en "(staande) uitdrukking"
geen antoniemen.
M.a.w. een uit een stijlfout voortgekomen gezegde is nog geen taalfout.
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren? En wanneer gaat een contaminatie over in
een goedgekeurde uitdrukking?
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"? Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
--
Bart

Consensus wordt doorgaans zwaar overgewaardeerd.
Nieckq
2010-07-07 19:45:28 UTC
"BartV" meldde:
[...]
Post by BartV
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Post by BartV
En wanneer gaat een contaminatie over in
een goedgekeurde uitdrukking?
Zogauw het in het Algemeen Beschaafd is opgenomen.
Post by BartV
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"?
Spelfout.
Post by BartV
Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
Fout gespeld, meer is er niet aan de hand.

Nieckq
Nieckq
2010-07-07 19:46:44 UTC
"BartV" meldde:
[...]
Post by BartV
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Post by BartV
En wanneer gaat een contaminatie over in
een goedgekeurde uitdrukking?
Zogauw het in het Algemeen Beschaafd is opgenomen.
Post by BartV
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"?
Spelfout.
Post by BartV
Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
Fout gespeld, meer is er niet aan de hand.

Nieckq
Flibsy
2010-07-07 19:50:29 UTC
Post by BartV
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"? Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
Een spelfout. Zolang de verbuigspelling niet is ingevoerd, dat is.
Voor de uitdrukking zélf maakt het niets uit welke spelfouten gemaakt
worden.
--
Flibsy
http://nltaal.nl is gewyd aan nl.taal. Posters, nl.taal-weetjes, tips,
taal- en nl.taallinks enz.
BartV
2010-07-07 20:21:03 UTC
Post by Nieckq
[...]
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de verhaspeling
gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Ah. Lastig om consensus te bereiken over wat /gewoon klinkt/ en wat
niet. Zo vind ik bijvoorbeeld dat constructies zoals "als deelnemer aan
de nieuwsgroep nl.taal zijnde" gewoon fout klinkt. Het doet mij denken
aan een tekst van Wim T. Schippers, als het ware, reeds.
Post by Nieckq
En wanneer gaat een contaminatie over in een goedgekeurde uitdrukking?
Zogauw het in het Algemeen Beschaafd is opgenomen.
En als deelnemer aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde vind jij dat dit
soort constructies ABN zijn?
Post by Nieckq
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"?
Spelfout.
Googlet ontzagwekkend veel. Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of
gewoon fout Nederlands?
Fout gespeld, meer is er niet aan de hand.
Te koop racefiets. Verkeerd in goede staat.
Voor veel mensen is dit een staande uitdrukking. Die hebben niet eens
in de gaten dat het een persoonsvorm betreft. Net zoals sommigen niet
in de gaten hebben dat "als deelnemer aan de nieuwsgroep nl.taal
zijnde" gewoon een contaminatie is.
--
Bart

Consensus wordt doorgaans zwaar overgewaardeerd.
DirkJan
2010-07-07 20:31:30 UTC
"als deelnemer aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde"
gewoon een contaminatie is.
Het is gewoon een kromme zin. Het leest al makkelijker:
'als deelnemer zijnde aan de nieuwsgroep.' Kennelijk fout,
maar voor mij is 'als kind zijnde' al als kind zijnde een
normale uitdrukking.
The Boss
2010-07-07 22:45:47 UTC
Post by Nieckq
[...]
Post by The Boss
Post by Nieckq
"Ik hoop dat je meer verstand van (ver)talen hebt dan van
(Google)statistiek."
Deze uitspraak van mij dus, die gevolgd werd door een stuk waarin ik
louter inging op je m.i. foutieve manier van interpreteren van Google.
Ik interpreteerde Google niet, ik refereerde eraan.
Dat was een 'totum pro parte' van mijn hand:
je interpreteerde de Google-statistieken.
Post by Nieckq
Post by The Boss
Ik heb dus met geen woord gerept over jouw beroepskwaliteiten,
Je "hoop(t) dat ik meer verstand heb(t) van (ver)talen
dan van (Googlestatistiek)"
Waarmee ik dus _helemaal_ _niets_ nadeligs zeg over je kwaliteiten op het
gebied van talen en vertalen, maar _louter_ aangeef dat ik zo mijn
bedenkingen heb over je kwaliteiten op het gebied van het interpreteren van
Google-statistieken.
Post by Nieckq
Ik weet dat wel zeker.
Fijn voor je.
Post by Nieckq
[...]
Waarom knip je dit voor mij belangrijke stuk van de discussie weg en laat je
het onbeantwoord?
<plak>
Deze uitspraak van mij dus, die gevolgd werd door een stuk waarin ik
louter inging op je m.i. foutieve manier van interpreteren van Google.
Ik heb dus met geen woord gerept over jouw beroepskwaliteiten, en heb
die ook niet "absurd in het geding gebracht".
Post by Nieckq
Wie de schoen past, trekke hem aan.
Leg maar eens uit in hoeverre die uitdrukking hier (op mij) van
toepassing is.
Anders graag een excuus voor je beschuldiging van "absurditeit".
</plak>
Post by Nieckq
Ik blijf het absurd vinden om ineens mijn beroepssfeer
te betrekken in een discussie/
Nogmaals:
IK heb jouw beroepssfeer (tolken) niet in de discussie betrokken (laat staan
je eerdere nog stelliger "in het geding gebracht").
Dat jouw beroep toevallig (of niet) raakvlakken heeft met het doelonderwerp
van deze nieuwsgroep, wil nog niet zeggen dat iedere opmerking aan jouw
adres over dat doelonderwerp betrekking heeft op jouw "beroepssfeer".
Post by Nieckq
/ omdat ik google op
"als kind zijnde".
Mijn - niet op jouw beroepssfeer betrekking hebbende - uitspraak was
helemaal niet omdat je gezocht hebt op "als kind zijnde", maar omdat je
conclusies trok uit je - in mijn ogen foutieve - interpretatie van de
zoekresultaten (of beter: de statistieken van die resultaten).
--
Jeroen
The Boss
2010-07-07 22:58:30 UTC
Post by Nieckq
[Over "als kind zijnde"]
Post by The Boss
Het is dan ook geen staande/versteende/geijkte uitdrukking, maar
gewoon een contaminatie.
Evenzeer als "het klopt als een bus" een contaminatie is
van "het klopt (als een zwerende vinger)" en "het sluit als een bus".
In de taalkunde zijn "contaminatie" en "(staande) uitdrukking"
geen antoniemen.
Waar beweer ik dat?
Maar het zijn zeker ook geen synoniemen.
Je vergelijking loopt mank, omdat "als kind zijnde" nu eenmaal geen "staande
uitdrukking" is, maar gewoon een - ongelukkige - manier van je uitdrukken.
Je zult het in boekwerken met sprekkwoorden, gezegden en uitdrukkingen ook
nooit tegen komen.
Als het wel een "staande uitdrukking" zou zijn, zou je het woord 'kind' ook
niet zo gemakkelijk kunnen wijzigen in een ander woord (als 'vrouw',
'burgemeester', 'taaladviseur', 'IT-er', 'tolk', enz. enz.). Probeer dat
maar eens met de door jou gegeven (al dan niet contaminerende)
uitdrukkingen.
Post by Nieckq
M.a.w. een uit een stijlfout voortgekomen gezegde is nog geen
taalfout.
Zoals hierboven vermeld, is er bij "als <whatever> zijnde" geen sprake van
een "staande uitdrukking", "gezegde", o.i.d.
--
Jeroen
The Boss
2010-07-07 23:03:21 UTC
Post by Nieckq
[...]
Post by BartV
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Post by BartV
En wanneer gaat een contaminatie over in
een goedgekeurde uitdrukking?
Zogauw het in het Algemeen Beschaafd is opgenomen.
Post by BartV
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"?
Spelfout.
Post by BartV
Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
Fout gespeld, meer is er niet aan de hand.
Hoezo _fout_ gespeld?
Als die spelling eenmaal is ingeburgerd, is er (volgens jouw Google-logica)
toch geen sprake meer van een fout?
Of gelden voor spelfouten wat dat betreft andere, strengere, regels dan voor
stijlfouten?
--
Jeroen
The Boss
2010-07-07 23:09:26 UTC
Post by BartV
Post by Nieckq
[...]
Post by BartV
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Ah. Lastig om consensus te bereiken over wat /gewoon klinkt/ en wat
niet. Zo vind ik bijvoorbeeld dat constructies zoals "als deelnemer
aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde" gewoon fout klinkt. <...>
Ha! Daar heb ik je!
Je zegt het zelf: 'gewoon fout'
'Gewoon fout' is een deelverzameling van 'gewoon', dus moet de gegeven
constructie 'gewoon' goedgekeurd worden.
Als je nou 'ongewoon fout' gesteld had ...

Ho, wacht, ik was degene die het me je eens was,
Hoe red ik me hier nu uit?
--
Jeroen
(wordt ietwat melig)
The Boss
2010-07-07 23:11:03 UTC
Post by DirkJan
"als deelnemer aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde"
gewoon een contaminatie is.
'als deelnemer zijnde aan de nieuwsgroep.' Kennelijk fout,
maar voor mij is 'als kind zijnde' al als kind zijnde een
normale uitdrukking.
'manier van spreken', of 'manier van je uitdrukken', maar geen 'uitdrukking'
...
--
Jeroen
DirkJan
2010-07-07 23:22:56 UTC
Post by The Boss
Post by DirkJan
"als deelnemer aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde"
gewoon een contaminatie is.
'als deelnemer zijnde aan de nieuwsgroep.' Kennelijk fout,
maar voor mij is 'als kind zijnde' al als kind zijnde een
normale uitdrukking.
'manier van spreken', of 'manier van je uitdrukken', maar geen 'uitdrukking'
...
D'accord. Ik zal het niet meer schrijven en corrigeren in teksten,
maar ik blijf het toch zeggen, als spreektaler-zijnder.

"als man zijnde"
Ongeveer 352.000 resultaten (0,27 seconden)

DJ

En je hebt nog niet gereageerd dat halve finale zonder
streepje toch de gangbare spelling is.

En dat het niet alleen over het woord 'rainbow' ging
maar om de overeenkomstige serie: 'over the rainbow'.

En je hebt gewoon een ad hominem geplaatst waar
je nu over aan het terugzeuren bent. Laat die man
links liggen...

Cheers!
BartV
2010-07-08 01:09:20 UTC
Post by The Boss
Post by BartV
Post by Nieckq
[...]
Post by BartV
Na hoeveel keer verhaspelen van een uitdrukking moeten we de
verhaspeling gaan goedkeuren?
Zodra een taalconstructie als "dat klopt als een bus" gewoon klinkt.
Ah. Lastig om consensus te bereiken over wat /gewoon klinkt/ en wat
niet. Zo vind ik bijvoorbeeld dat constructies zoals "als deelnemer
aan de nieuwsgroep nl.taal zijnde" gewoon fout klinkt. <...>
Ha! Daar heb ik je!
Je zegt het zelf: 'gewoon fout'
'Gewoon fout' is een deelverzameling van 'gewoon', dus moet de gegeven
constructie 'gewoon' goedgekeurd worden.
Als je nou 'ongewoon fout' gesteld had ...
Ho, wacht, ik was degene die het me je eens was,
Hoe red ik me hier nu uit?
Nou? ;-)
--
Bart

Consensus wordt doorgaans zwaar overgewaardeerd.
van hichtum
2010-07-08 07:25:30 UTC
On Thu, 8 Jul 2010 01:03:21 +0200, "The Boss"
Post by The Boss
Post by Nieckq
Post by BartV
Wat vind je van "verkeerd in goede staat"?
Spelfout.
Post by BartV
Googlet ontzagwekkend veel.
Is het nu een geaccepteerde uitdrukking of gewoon fout Nederlands?
Fout gespeld, meer is er niet aan de hand.
Hoezo _fout_ gespeld?
Als die spelling eenmaal is ingeburgerd, is er (volgens jouw Google-logica)
toch geen sprake meer van een fout?
Of gelden voor spelfouten wat dat betreft andere, strengere, regels dan voor
stijlfouten?
Is wel wat voor te zeggen, vind ik.
--
van hichtum (aka Baukje)

Scepsis zou zich niet moeten beperken tot de opvattingen van de ander.
(Arnon Grunberg)
< Vorige pagina Volgende pagina >
Pagina 4 van 8