Discussion:
Nederlands > Engels
(te oud om op te antwoorden)
Rein
2017-06-29 14:40:02 UTC
Permalink
Een artikel op de opiniepagina van De Volkskrant van gisteren
over het Engels als voertaal in het hoger onderwijs begon meteen
met een fundamenteel argument dat mij zeer aansprak:

<q>
Goed piano leren spelen is niet makkelijk. Pas na vele jaren
zwoegen zal het lukken om de laatste pianosonate van Schubert ten
gehore te brengen. Iets dergelijks geldt ook voor de mondelinge
en schriftelijke beheersing van je moedertaal. Pas na duizenden
uren van boeken en artikelen lezen, van gesprekken voeren en
opstellen schrijven, slaag je er misschien in je met enige nuance
uit te drukken en wat leesbaars op papier te zetten. En zelfs dat
lukt vaak niet, getuige de grote moeite die studenten aan
universiteiten en hogescholen hebben met het schrijven van een
tekst in het Nederlands. Spelling, zinsbouw en tekststructurering
vormen voor de meesten enorme struikelblokken.
Des te eigenaardiger is het dat het hoger onderwijs in hoog tempo
aan het overschakelen is op het Engels als voertaal.
</>

Het hele artikel:

<http://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/>
--
<
Izak van Langevelde
2017-06-29 15:06:28 UTC
Permalink
Post by Rein
Goed piano leren spelen is niet makkelijk.
Good onderwijs geven ook al niet. Dus laet men zulks verzorgen door lieden
die vooral veel hebben gepubliceerd, want het is evident dat deze ook
onderwijs kunnen geven. Duh.

<stokpaardje op stal>
--
Grinnikend door het leven...
Ruud Harmsen
2017-06-29 18:53:29 UTC
Permalink
Post by Rein
Een artikel op de opiniepagina van De Volkskrant van gisteren
over het Engels als voertaal in het hoger onderwijs begon meteen
<q>
Goed piano leren spelen is niet makkelijk. Pas na vele jaren
zwoegen zal het lukken om de laatste pianosonate van Schubert ten
gehore te brengen. Iets dergelijks geldt ook voor de mondelinge
en schriftelijke beheersing van je moedertaal. Pas na duizenden
uren van boeken en artikelen lezen, van gesprekken voeren en
opstellen schrijven, slaag je er misschien in je met enige nuance
uit te drukken en wat leesbaars op papier te zetten. En zelfs dat
lukt vaak niet, getuige de grote moeite die studenten aan
universiteiten en hogescholen hebben met het schrijven van een
tekst in het Nederlands. Spelling, zinsbouw en tekststructurering
vormen voor de meesten enorme struikelblokken.
Des te eigenaardiger is het dat het hoger onderwijs in hoog tempo
aan het overschakelen is op het Engels als voertaal.
</>
Ja.
Post by Rein
<http://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/>
Dank.
--
Ruud Harmsen, http://rudhar.com
antoon
2017-07-01 17:06:33 UTC
Permalink
Post by Rein
Een artikel op de opiniepagina van De Volkskrant van
gisteren over het Engels als voertaal in het hoger
onderwijs begon meteen met een fundamenteel argument dat
<q>
Goed piano leren spelen is niet makkelijk. Pas na vele
jaren zwoegen zal het lukken om de laatste pianosonate
van Schubert ten gehore te brengen. Iets dergelijks geldt
ook voor de mondelinge en schriftelijke beheersing van je
moedertaal. Pas na duizenden uren van boeken en artikelen
lezen, van gesprekken voeren en opstellen schrijven,
slaag je er misschien in je met enige nuance uit te
drukken en wat leesbaars op papier te zetten. En zelfs
dat lukt vaak niet, getuige de grote moeite die studenten
aan universiteiten en hogescholen hebben met het
schrijven van een tekst in het Nederlands. Spelling,
zinsbouw en tekststructurering vormen voor de meesten
enorme struikelblokken. Des te eigenaardiger is het dat
het hoger onderwijs in hoog tempo aan het overschakelen
is op het Engels als voertaal. </>
<http://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/>
Ik heb plots een idee dat spontaan bij me opkomt.
Engels is een wereldtaal. Misschien dat het Engels daardoor de neiging
heeft "af te vlakken", in de zin dat nuances in die wereldtaal snel
ondersneeuwen.
Waarschijnlijk geldt dat niet binnen de lokale varianten (Brits Engels,
Australisch, Amerikaans...) maar die Britten, Amerikanen en Australiërs
hebben ondeling elkaars nuances misschien ook niet zo door.
Beetje zoals Belgen, Nederlanders en Afrikaanders elkaar wel begrijpen,
maar subtiele details gaan mogelijk toch verloren.
Voor exacte wetenschappen zijn die subtiele nuances ook niet zo
belangrijk want als ze wel belangrjk zouden zijn horen ze expliciet
uitgesproken te worden.
Voor taalstudies ligt dat mogelijk anders.
--
Antoon
Nou ja, witte gij veul?
Rein
2017-07-03 21:58:55 UTC
Permalink
Post by antoon
Post by Rein
[...]
<http://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het
-hoger-onderwijs~a4503046/>
Ik heb plots een idee dat spontaan bij me opkomt.
Engels is een wereldtaal. Misschien dat het Engels daardoor de neiging
heeft "af te vlakken", in de zin dat nuances in die wereldtaal snel
ondersneeuwen.
Waarschijnlijk geldt dat niet binnen de lokale varianten (Brits Engels,
Australisch, Amerikaans...) maar die Britten, Amerikanen en Australiërs
hebben ondeling elkaars nuances misschien ook niet zo door.
Beetje zoals Belgen, Nederlanders en Afrikaanders elkaar wel begrijpen,
maar subtiele details gaan mogelijk toch verloren.
Voor exacte wetenschappen zijn die subtiele nuances ook niet zo
belangrijk want als ze wel belangrjk zouden zijn horen ze expliciet
uitgesproken te worden.
De logica van de laatste zin ontgaat me.
Post by antoon
Voor taalstudies ligt dat mogelijk anders.
Ik denk dat het niet uitmaakt dat het om een wereldtaal gaat.
Wanneer je in een andere dan je moedertaal iets moet uitleggen,
is er gerede kans dat je dat minder precies en dus duidelijk kunt
doen dan in je moedertaal. Ongeacht het onderwerp.
--
<
Maarten van Tilburg
2017-07-03 22:14:01 UTC
Permalink
Post by Rein
Post by antoon
Post by Rein
[...]
<http://www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-vernielt-het
-hoger-onderwijs~a4503046/>
Ik heb plots een idee dat spontaan bij me opkomt.
Engels is een wereldtaal. Misschien dat het Engels daardoor de neiging
heeft "af te vlakken", in de zin dat nuances in die wereldtaal snel
ondersneeuwen.
Waarschijnlijk geldt dat niet binnen de lokale varianten (Brits Engels,
Australisch, Amerikaans...) maar die Britten, Amerikanen en Australiërs
hebben ondeling elkaars nuances misschien ook niet zo door.
Beetje zoals Belgen, Nederlanders en Afrikaanders elkaar wel begrijpen,
maar subtiele details gaan mogelijk toch verloren.
Voor exacte wetenschappen zijn die subtiele nuances ook niet zo
belangrijk want als ze wel belangrjk zouden zijn horen ze expliciet
uitgesproken te worden.
De logica van de laatste zin ontgaat me.
Post by antoon
Voor taalstudies ligt dat mogelijk anders.
Ik denk dat het niet uitmaakt dat het om een wereldtaal gaat.
Wanneer je in een andere dan je moedertaal iets moet uitleggen,
is er gerede kans dat je dat minder precies en dus duidelijk kunt
doen dan in je moedertaal. Ongeacht het onderwerp.
Dat is zeker waar.

Maar aan de andere kant is het ook waar dat buitenlandse studenten (en
immigranten) misschien wat minder moeite hebben met Engels dan met
Nederlands. Je kan je natuurlijk afvragen of we onze universiteiten
moeten vullen met buitenlandse studenten...

In ieder geval is het zo dat bij veel vakgebieden, zeker de exacte
vakken, publicaties in de erkende internationale bladen etc, en
proefschriften in het Engels zijn.

De wereld globaliseert. Dat valt niet tegen te houden.
Izak van Langevelde
2017-07-04 10:44:18 UTC
Permalink
Je kan je natuurlijk afvragen of we onze universiteiten moeten
vullen met buitenlandse studenten...
Natuurlijk: ze leveren geld op...
--
Grinnikend door het leven...
Dirk T. Verbeek
2017-07-06 16:21:30 UTC
Permalink
Post by Izak van Langevelde
Je kan je natuurlijk afvragen of we onze universiteiten moeten
vullen met buitenlandse studenten...
Natuurlijk: ze leveren geld op...
Een belangrijke reden is dat deze studenten vaak een leuke baan gaan
krijgen en dan in geval van vragen teruggaan naar het land wat ze al kennen.
Het levert ons gewoon handel op als je hier buitenlandse studenten opleid.
Rein
2017-07-06 21:50:03 UTC
Permalink
Post by Izak van Langevelde
Je kan je natuurlijk afvragen of we onze universiteiten moeten
vullen met buitenlandse studenten...
Natuurlijk: ze leveren geld op...
Een belangrijke reden/
Volgens mij komt Dirk nou met een belangrijke reden waarom
/is dat deze studenten vaak een leuke baan gaan
krijgen en dan in geval van vragen teruggaan naar het land wat/
dat
/ze al kennen.
Stel ze dan ook geen vragen. Tsk.
Het levert ons gewoon handel op als je hier buitenlandse studenten opleid/
t
/.
--
<
Loading...